Back to top

Školení pro CFD

Základní školení k produku CFX. Je vhodná základní znalost mechaniky tekutin a znalost inženýrské problematiky plánovaných úloh. Školení ve dvou dnech seznamuje velmi detailně s postředím a základními modely CFX. Seznámí uživatele rámcově s teoretickým pozadím, tak s postupem definice okrajových podmínek nastavení řešiče i finálního vyhodnocení spočtené úlohy.

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v ANSYS Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi přenosu proměnných a způsoby modelování FSI analýz.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

ANSYS BladeModeler (BM) se skládá ze dvou programů BladeGen (BG) a BladeEdit (BE). Tyto programy se vzájemně od sebe liší, jak vizuálně, tak i způsobem ovládání. Prostředí BladeGen obsahuje nástroje pro 1D návrh radiálních compresorů (Vista CCD), radiálních turbín (Vista RTD), odstředivých čerpadel (Vista CPD) a axiálních ventilátorů (Vista AFD) od společnosti PCA Engineering.