Back to top

ANSYS FLUENT - Turbulence modeling (Turbulentní modely)

Datum: 
12. Únor 2018
9. Květen 2018
29. Srpen 2018
14. Listopad 2018
Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč

 

Školení je určeno pro středně pokročilé až pokročilé uživatele prostředí Fluent. Seznamuje účastníky s jednotlivými kategoriemi i samotnými turbulentními modely. Diskutují se oblasti vhodného využití turb.modelů i řada úskalí, která se objeví při jejich užívání. Rovněž výborným způsobem shrnuje doporučené postupy a různé triky a tipy pro jednotlivé kategorie úloh.

Požadavky:

  • Absolvované školeníANSYS Fluent
  • Zkušenosti s ANSYS Fluent

Obsah školení :

  • Úvod do turbulentního proudění
  • Eliminace malých vírů – Reynoldsovo průměrování, filtry, turbulentní modely (jedno, dvou a více-rovnicové)
  • Teorie k modelování turbulence – RANS, stěnové funkce
  • Large Eddy Simulation (LES a DES) a další modely typu Scale Resolving Simulation (SRS)
  • Případové studie, praktický popis jednotlivých přístupů k modelování turbulence
  • Simulace víceškálové turbulence: LES a SRS modely
Registrace