Back to top

ANSYS FLUENT - Heat Transfer (Pohyb tepla)

Datum: 
13. Únor 2018
10. Květen 2018
12. Září 2018
12. Prosinec 2018
Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč

 

Tento kurz je určen pro pokročilé uživatele ANSYS Fluent. Seznámíte se se základy teorie modelů a výpočetními metodami pro aplikace pohybu tepla. Získané poznatky vám umožní vybrat nejvhodnější přístup modelování pro vaše aplikace a požadované cíle.

Požadavky:

  • Absolvované školení ANSYS Fluent
  • Zkušenosti s ANSYS Fluent

Obsah školení:

  • Druhy přestupu tepla – konvekce (volná, nucená), vedení, radiace (solární model), fázová změna (var, tání, tuhnutí)
  • Rovnice energie
  • Okrajové podmínky – jednotlivé typy, periodicita
  • Modelování výměníků tepla
  • Přestup tepla v porézních médiích
  • Sdružený přstup tepla v tekutině a ve stěně
Registrace