Back to top

ANSYS FLUENT - Dynamic Meshes (Dynamické mřížky)

Datum: 
19. Únor 2018
17. Říjen 2018
Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč

 

Tento kurz je určen pro zkušenější uživatele ANSYS Fluent. DMM (Dynamic Mesh Modelling) je nástroj, který umožňuje simulovat pohyb částí (nebo podčástí) vzhledem ke statickým částem, které vedou na změnu objemu kapaliny v časovém snímku. Tento modul proto může být použit v široké škále aplikací, od automobilového a leteckého průmyslu k chemickému průmyslu či životnímu prostředí. V průběhu tohoto kurzu se seznámite s hlubším použitím tohoto modulu, včetně různých pohybů, mechanismů síťování, použití podprogramů, tak aby celý proces byl maximálně jednoduchý a rychlý.

Požadavky:

 • Absolvované školení ANSYS Fluent
 • Zkušenosti s ANSYS Fluent

Obsah školení: :

 • Úvod a všeobecný přehled
 • Dynamické Mesh Zóny
 • První metoda síťování - metoda vrstvení
 • Druhá metoda síťování – Vyhlazování – Spring
 • Druhá metoda síťování – Vyhlazování – Difúze
 • Třetí metoda síťování - Přesíťování
 • Volitelné funkce - 6 stupňů volnosti (DOF)
 • Uživatelem definované funkce pro dynamickou síť (UDF)
 • Další možnosti – Události
 • Dynamická síť Tipy a triky – Konvergence
Registrace