Back to top

ANSYS FLUENT - Meshing (Tvorba sítí)

Datum: 
19. Březen 2018 - 21. Březen 2018
18. Červen 2018 - 20. Červen 2018
17. Září 2018 - 19. Září 2018
3. Prosinec 2018 - 5. Prosinec 2018
Délka školení: 
3 dny
Úroveň: 
základní
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
20 000 Kč

 

Kurz vhodný pro uživatele ANSYS Fluent, kteří hledají automatizovaný nástroj pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu, je to velmi zajímavá alternativa pro uživatele, kteří nemohou s ohledem na komplikovanou geometrii manuálně vytvářet požadovanou síť, ale kteří potřebují kombinovat vysoce automatizované prostředí s možností interaktivního zásahu do sítě a případné modifikace sítě podle uživatelem definovaných parametrů.

Obsah školení:

  • Úvod do nového prostředí Fluent Meshing
  • Základní nástroje, rozhraní a postupy Fluent Meshing
  • Práce s importovanými sítěmi a geometriemi
  • Přesíťování stávající sítě, generování nové povrchové sítě
  • Síťování pro CHT a síťování nezávislých oblastí
  • Příprava modelu pro síťování
  • Metoda povrchového wrappingu
  • Tvorba objemových sítí z povrchových sítí
  • Síťování složitých motorových zástaveb pomocí metod CutCell a Octree
  • Možnosti skriptování
Registrace