Back to top

ANSYS FLUENT - Aeroacoustics (Aeroakustika)

Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
středně pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Tento kurz je určen pro středně pokročilé uživatele. Školení je zaměřeno na aktuální problematiku aeroakustiky a vibroakustiky. Je ideální pro úlohy z automobilového průmyslu zabývající se hlukem v důsledku proudění okolního vzduchu.

Požadavky:

  • Absolvované školení ANSYS Fluent
  • Zkušenosti s ANSYS Fluent

Obsah školení:

  • Představení problematiky modelování aeroakustiky
  • Přímé modelování šíření zvuku, vhodné modely turbulence, okrajové podmínky
  • Analogické metody – oddělené řešení proudění a šíření zvuku, FW-H metoda
  • Širokopásmové modely – založené na průměrných hodnotách, nebo na rekonstrukci fluktuačních složek proudového pole
  • Propojení s externími programy
  • Zpracování výsledků aeroakustických simulací
Registrace