Back to top

ANSYS Fluent

Datum: 
5. Březen 2018 - 7. Březen 2018
28. Květen 2018 - 30. Květen 2018
3. Září 2018 - 5. Září 2018
19. Listopad 2018 - 21. Listopad 2018
Délka školení: 
3 dny
Úroveň: 
základní
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
20 000 Kč

 

Základní školení k produku Fluent. Je vhodná základní znalost mechaniky tekutin a znalost inženýrské problematiky plánovaných úloh. Školení ve dvou dnech seznamuje velmi detailně s postředím a základními modely Fluentu. Seznámí uživatele rámcově s teoretickým pozadím, tak s postupem definice okrajových podmínek nastavení řešiče i finálního vyhodnocení spočtené úlohy. Zabývá se rovněž kvalitativními kritérii při hodnoceni a verifikaci modelu jak v části preprocesorové, tak postprocesorové. Rámcově seznamuje i s pokročilejšími kapitolami skriptování a programování.

Obsah školení:

 • Obecné seznámení se CFD, postup řešení, možnosti současných nástrojů
 • Nastavení výpočtových zón a okrajových podmínek, typy okrajových podmínek, využití symetrie v geometrii úlohy a periodické okrajové podmínky
 • Volba materiálů, nastavení rozhraní mezi sítěmi, vlastnosti porézních zón a jejich použití
 • Nastavení turbulence, představení jednotlivých modelů, mezní vrstva
 • Modelování přestupu tepla
 • DPM model pro modelování diskrétní fáze
 • Nastavení řešiče, numerika, inicializace řešení, průběh výpočtu a jeho hodnocení
 • Nestacionární řešení, volba časového kroku
 • Parametry a design points ve Fluentu při intgraci do Workbench
 • Best Practice – praktické tipy pro efektivní a správné používání Fluentu
 • Vyhodnocení výsledků – ve Fluentu, nebo v CFD-Post, číselné vyhodnocení, tvorba grafů, 2-D řezy a 3-D plochy, tvorba videa
Registrace