Back to top

ANSYS Fluent - User-defined function (Uživatelské rutiny na bázi UDF)

Datum: 
12. Leden 2018
15. Červen 2018
26. Září 2018
28. Listopad 2018
Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč

 

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Předpokládané znalosti:

 • Je doporučené ale nikoliv nezbytné technické vzdělání v oblasti mechaniky tekutin a přestupu tepla. Magisterské vzdělání není podmínkou.
 • Absolvování školení ANSYS Fluent
 • Zkušenosti s ANSYS Fluent jsou vítány
 • Zkušenosti s programováním jsou nezbytné. Vhodné jsou znalosti z programování v jazyce C. Školení je zaměřeno na programování Fluentu pomocí C maker ve formátu C90
 • Práce s UDF vyžaduje C-kompiler a editor zvyrazňující syntaxi je vřele doporučený

Obsah školení:

 • Datové struktury v ANSYS Fluent
 • Kompilace a interpretace UDF
 • Psaní UDF - Příklady užití DEFINE a maker
 • Příklad: Definice teploty na stěně pomocí profilu teploty
 • Psaní UDF - Příklady užití DEFINE a maker - pokračování
 • Definice UDM a UDS
 • Příklad: Definice zdroje pomocí UDF
 • Paralelizace
 • Příklad: Paralelizace
 • Práce s parametry Workbench a UDF
 • UDF makra pro Eulerovské vícesložkové modely
 • Příklad: Modifikovaný postprocessing
Registrace