Back to top

Školení pro programovaní

Školení seznamuje účastníky s fortranovskými šablonami používanými pro uživatelsky definovanou změnu elementů, materiálu, vlastností kontaktu. Rovněž jsou účastníci seznámeni s postupem při sestavování, kompilování a linkování vlastního binárního souboru ansys.exe. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi využití programovacího jazyka APDL pro psaní maker v klasickém prostředí ANSYS APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy.

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT a základy SDK toolkitu, které tvoří centrální programovou vrstvu pro všechny produkty balíku ANSYS. Naučí se vytvářet, kompilovat, linkovat a distribuovat vlastní rozšíření přenositelná spolu s projektem. Součastí školení je tvorba obslužných rutin pro tvorbu uživatelsky definovaných objektů zatížení, výsledků a vnořených skriptů APDL. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Školení seznamuje účastníky se základní programovou strukturou frameworku Workbench a navázaných produktů DesignModeler a Meshing. Představuje základní postupy při skriptování v jazycích Python a Jscript. Znalost jazyků je výhodou, nikoliv podmínkou. Účastníci se naučí práci s objekty, jejich vlastnostmi a metodami při skriptování CAD gometrie v rámci získávání informací o konečnoprvkové síti, definicí objektů procesu síťování a získávání, resp. modifikací výsledků analýzy.

Školení navazuje na školení "ANSYS Workbench - Programming & Scripting - Basic" a rozvíjí pokročilé techniky ladění Python skriptů a tvorbu grafického uživatelského rozhraní. Znalost jazyka Python je výhodou. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Školení je specificky zaměřeno na programování v prostředí ANSYS Mechanical. Zabývá se deklarací a používáním jednotlivých Jscript objektů, jejich vlastností a metod v prostředí Mechanical. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi programování v ANSYS Workbench Mechanical.  Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical. Předpokládá se, že se účastník dokáže orientovat v prostředí Workbench Mechanical. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.