Back to top

ANSYS Workbench DesignXplorer

Datum: 
8. Březen 2018
23. Květen 2018
14. Listopad 2018
Délka školení: 
1 den
Úroveň: 
pokročilá
Forma: 
interaktivní
Cena (bez DPH): 
10 000 Kč

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou optimalizace a citlivostní analýzy v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

  • Základy modulu DesignXplorer
  • Optimalizace parametrů modelu
  • Citlivostní analýza a korelační koeficienty
  • Analýza s náhodnými parametry (Six Sigma)
  • Vyhodnocení optimalizačných výpočtů
Registrace