Back to top

Školení pro mechaniku

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS Workbench Mechanical a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti lineární statiky.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s pokročilejšími metodami modelování v prostředí ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení úloh dynamiky v programovém systému ANSYS Workbench Mechanical. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení nelineárních úloh (materiálové, geometrické a kontaktní nelinearity) v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou řešení nelineárních kontaktních úloh v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou modelování materiálových nelinearit v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou teplotních výpočtů. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení únavové životnosti strojních součástí. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s prostředím modulu ANSYS nCode DesignLife a řešením únavové životnosti v tomto prostředí. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou explicitní dynamické analýzy v prostředí ANSYS Workbench. Účastnící mají v průběhu školení možnost si získané znalosti ověřit na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou optimalizace a citlivostní analýzy v programovém systému ANSYS Workbench. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS SpaceClaim Direct Modeler a na praktických příkladech zvládnout vytvoření nových geometrických modelů a jejich úpravy.

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s prostředím softwaru ANSYS DesignModeler a na praktických příkladech zvládnout vytvoření nových geometrických modelů a jejich úpravy.

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT a základy SDK toolkitu, které tvoří centrální programovou vrstvu pro všechny produkty balíku ANSYS. Naučí se vytvářet, kompilovat, linkovat a distribuovat vlastní rozšíření přenositelná spolu s projektem. Součastí školení je tvorba obslužných rutin pro tvorbu uživatelsky definovaných objektů zatížení, výsledků a vnořených skriptů APDL. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Školení seznamuje účastníky se základní programovou strukturou frameworku Workbench a navázaných produktů DesignModeler a Meshing. Představuje základní postupy při skriptování v jazycích Python a Jscript. Znalost jazyků je výhodou, nikoliv podmínkou. Účastníci se naučí práci s objekty, jejich vlastnostmi a metodami při skriptování CAD gometrie v rámci získávání informací o konečnoprvkové síti, definicí objektů procesu síťování a získávání, resp. modifikací výsledků analýzy.

Školení navazuje na školení "ANSYS Workbench - Programming & Scripting - Basic" a rozvíjí pokročilé techniky ladění Python skriptů a tvorbu grafického uživatelského rozhraní. Znalost jazyka Python je výhodou. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Školení je specificky zaměřeno na programování v prostředí ANSYS Mechanical. Zabývá se deklarací a používáním jednotlivých Jscript objektů, jejich vlastností a metod v prostředí Mechanical. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi programování v ANSYS Workbench Mechanical.  Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical. Předpokládá se, že se účastník dokáže orientovat v prostředí Workbench Mechanical. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.