Back to top

Školení pro elektromagnetické simulace

Cílem tohoto školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s problematikou simulace elektronických obvodů a mechatronických systémů programem ANSYS Simplorer. Účastník má v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je na praktických příkladech seznámit účastníka s pokročilejšími postupy při simulaci elektronických obvodů a mechatronických systémů programy ANSYS Simplorer a ANSYS Optimetrics.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka, znalého prostředí programu ANSYS Simplorer, s problematikou modelování a tvorby vlastních, teplotně závislých modelů výkonových diod a tranzistorů IGBT a MOSFET na základě katalogových listů výrobců.

Cílem školení je seznámit účastníka s problematikou teplotních simulací pomocí programu ANSYS Icepak. Školení probíhá interaktivně na praktických příkladech.