Back to top

Rocky DEM

Rocky DEM je nový efektivní nástroj určený k numerickým simulacím chování diskrétních částic v pohybu a to včetně jejich interakce s pevnými i pohyblivými překážkami. Řešení je založeno na metodě tzv. Discrete Element Modeling (DEM), která umožňuje analýzu pohybu tuhých částic libovolného tvaru. V prostředí nástroje Rocky DEM je možné definovat nejen tvar částic, ale například i stochastické rozložení jejich rozměrů, porušení částic, opotřebení okolních těles. Nástroj je určený především pro systémy provozované v těžebním průmyslu, ale zároveň je možné ho účinně využít i v libovolné obdobné aplikaci.

 • Pásové dopravníky
 • Mlýny
 • Drtiče
 • Násypky
 • Míchače
 • Třídící linky
 • Discrete Element Modeling (DEM)
 • Knihovna tvarů částic
  • Size distribution
  • Modifikace tvaru (počet vrcholů, poměry stran, …)
  • Uživatelské tvary
 • Materiálová knihovna (hustota, tření, Void Ratio, Restitution,…)
 • Porušení částic (dle energie při nárazu nebo tření)
 • Abraze stěn
 • Předepsaný pohyb tuhých těles (translační, rotační, cyklický)
 • ANSYS Workbench integrovaná i samostatná verze
 • Parametrizace
 • CPU parallel
 • Podpora GPU
 • ANSYS Workbench
 • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler
 • ANSYS Mechanical
 • DesignXplorer
 • ANSYS Fluent (1-way, 2-way)
 • Import (*.stl, *.dxf, *.xgl, *.cas, *.msh)