Back to top

ANSYS Mechanical Pro

ANSYS Mechanical Pro je simulační nástroj umožňující uživateli řešit teplotní analýzu, strukturální statickou analýzu včetně hodnocení únavové životnosti (Fatigue), modální analýzu pro výpočet vlastních frekvencí a výpočet vzpěrné stability. Vzájemná interakce těles je zajištěna pomocí pokročilých (lineárních i nelineárních) kontaktních algoritmů. Pro analýzy uživatel může využívat lineárně elastické materiálové modely.

  • Pevnostní analýza strojních dílů  - převodovky, podvozky, ložiska
  • Statické výpočty v stavebnictví – schodiště, mosty, tunely
  • Analýza vlastních tvarů vrtule turbín, budov, rámů strojů
  • Analýza únavy ozubených koles
  • Zvýšení spolehlivosti ventilů a regulátorů

Automatická detekce kontaktů
Široká škála možností pro modelování interakce mezi částmi sestavy. Nástroje pro automatické generování kontaktu detekují a urychlují tvorbu kontaktních dvojic s možností změnit nastavení kontaktu nebo ručně definovat další kontakt.

Rychlá a přesná analýza prototypu
Statické a tranzientní analýzy, lineární a nelineární stabilita dílů a sestav.

Robustní solver pro nelineární úlohy
Spolehlivá analýza změn pevnosti (velké deformace, přetvoření).

Termální analýza
Ustálené a tranzientní teplotní analýzy včetně efektu konvekce, kondukce a radiace. Umožňuje simulovat fázové změny a závislost materiálů na teplotě.

Parametrická analýza
Analýza více návrhů umožňuje vybrat nejvhodnější komponenty pro finální produkt. 

Topologická optimalizace
Optimalizace tvaru konstrukce při dodržení reálných podmínek.

Hodnocení únavové životnosti 
Vysoko- a nízkocyklová analýza únavy.