Back to top

Mechanika

Portfolio produktů ANSYS pro strukturální analýzu umožnuje řešit jakýkoliv náročný inženýrský problém. Pomocí FEM nástrojů můžete svoji analýzu přizpůsobit, zautomatizovat, parametrizovat a pak počítat celou řadu návrhů pro daný produkt. Software ANSYS Structural Mechanics je možné  v prostředí ANSYS Workbench jednoduše provázat s ostatními fyzikami, a tím předpovědět reálné chování a odolnost produktu při různých podmínkách.