Back to top

eCDAFEM

eCADFEM nabízí přístup k libovolné verzi programu ANSYS z portfolia eCADFEM dle aktuální potřeby uživatele. Kromě sporadického použití nabízí rozhodující flexibilitu, výkonnost a hospodárnost, možnost rychle a jednoduše reagovat na krátkodobé špičky a úzké profily které vznikají při vývoji nových výrobků.

 

Ceny platné od: 21.03.2016

Hodinová sazba za task (Uplynulý čas)

Zřizovací poplatek (jednorázově)

Software:

ANSYS

ANSYS MULTIFYZIKA

ANSYS AIM Pro

EUR 11,00

 

ANSYS MECHANIKA

ANSYS Mechanical Enterprise PrepPost

EUR 11,00

 

ANSYS Mechanical Enterprise Solver

EUR 22,00

 

ANSYS ICEPAK

EUR 22,00

 

ANSYS PROUDĚNÍ

ANSYS CFD PrepPost

EUR 11,00

 

ANSYS CFD Solver

EUR 22,00

 

ANSYS Meshing

EUR 11,00

 

ANSYS ELEKTRONIKA

ANSYS Maxwell 3D

EUR 22,00

 

ANSYS HFSS

EUR 22,00

 

ANSYS SIwave

EUR 22,00

 

ANSYS Q3D Extractor

EUR 22,00

 

ANSYS EMAG

EUR 22,00

 

ANSYS Optimetrics

EUR 11,00

 

ANSYS Simplorer Advanced

EUR 22,00

 

ANSYS OPTIMALIZACE

ANSYS optiSLang

EUR 8,00

 

ANSYS HPC

ANSYS HPC Pack

EUR 11,00

 

ANSYS Electronics HPC Pack

EUR 11,00

 

ANSYS HPC Parametric Pack

EUR 22,00

 

Geometrický Modelář

ANSYS DesignModeler

EUR 11,00

EUR 120,00

ANSYS Geometry Interfaces

ANSYS Geometry Interface for Parasolid

EUR 3,00

EUR 50,00

ANSYS Geometry Interface for SAT

EUR 3,00

 

Minimální kredit (kontingent) pro software ANSYS: 3.000 EUR + Zřizovací poplatek* 300 EUR

 

Software:

ROCKY

ROCKY DEM Professional Prepost

EUR 13,00

 

ROCKY DEM Professional Solver
w/ ROCKY HPC Pack (8 Cores)

EUR 13,00

 

ROCKY DEM Professional Solver
w/ ROCKY HPC Pack (16 Cores)

EUR 20,00

 

ROCKY DEM Professional Solver
w/ ROCKY HPC Pack (32 Cores)

EUR 27,00

 

Minimální kredit (kontingent) pro software ROCKY: 3.000 EUR + Zřizovací poplatek* 300 EUR

Licence eCADFEM jsou plně funkční, použitelné pro komerční účely. Pro přístup k programům platí v době jeho použití aktuální ceny, uvedené na eCADFEM

Prepaid-Kontingent
Přístup k programům prostřednictvím služby eCADFEM je zprostředkován přes Prepaid-Kontingent /předplacený kredit uživatele, deponovaný na účtu eCADFEM. Kredit slouží ke krytí plateb za uživatelem uskutečněné použití programů. Čas využití konkrétního programu je odečten v desetinách sekundy a cena za uskutečněné sezení je odečtena z uživatelova kreditu.

Doba platnosti  eCADFEM kreditu
Doba platnosti je 12 měsíců ode dne aktivace licence. Po dobu platnosti kreditu má uživatel bezplatný přístup na službu hot-line, poskytovanou firmou SVSFEM s.r.o. pro uživatele programů ANSYS; přístup na ANSYS Customer Portal (Upgrade a Download programů atd.). Platnost kreditu končí po uplynutí 12-ti měsíců. Před uplynutím platnosti eCADFEM kreditu od nás obdržíte dotaz, zda hodláte kredit eCADFEM obnovit.

Aktuální cena za použití programů
Pro přístup k programům platí v době jeho použití aktuální ceny, uvedené na www.ecadfem.com.
Ceny uvedené na www.ecadfem.com platí pro aktuální přístup i v případě, že jsou rozdílné od cen platných v době vystavení nabídky a uzavření smlouvy ke službě eCADFEM. Vrácení již uhrazeného kontingentu, nebo jeho zůstatku není možné.

Zůstatek na účtu
Jestliže zbude na účtu uživatele po uplynutí platnosti kreditu (12 měsíců) nevyčerpaná částka, je tato automaticky převedena na následující období. Pokud je k této částce objednán nový kredit, je služba eCADFEM tímto prodloužena o dalších 12 měsíců. V opačném případě je převedená částka čerpatelná přístupem k programům ve verzi, odpovídající posl. aktualizaci v době platnosti kreditu.

Maintenance a Hotline
Součástí Prepaid-Kontingentu je Maintenance a podpora formou Hotline na dobu 12 měsíců. Podpora Hotline poskytovaná distributorem (SVS FEM) je stejná, jako podpora poskytovaná uživatelům standardních komerčních licencí programů ANSYS a stejně tak zahrnuje i přístup na ANSYS Customer Portal (Download a Update – nové verze programů). Objednávkou nového kontingentu se prodlužuje Maintenance o dalších 12 měsíců.

Služba Hotline zahrnuje podporu systému a uživatele a v žádném případě nenahrazuje školení do programu. Bližší informace a nabídku školení najdete na našich stránkách https://www.svsfem.cz/podpora-a-skoleni

Automatické E-mail oznámení
Nabízíme Vám možnost poskytnutí informace o tom, že je třeba doplnit Váš kredit (účet).
Varianty hlášení při stavu účtu:
300,- EUR, 500,- EUR, 1000,- EUR a zpráva o záporném stavu na kontingentu, umožňující Vám včas objednat jeho obnovení o další Prapaid-Kontingent.

Bezpečnost systému
BEZPEČNOST uživatele a jeho dat je maximálně ošetřena: uživatel pracuje lokálně na svém počítači, všechna data zůstávají na jeho počítači, uvnitř jeho vlastního firewallu. Program má uživatel nainstalovaný na svém počítači, program pouze udržuje během práce spojení s licenčním serverem eCADFEM.

Vyčerpání kontingentu – záporný stav konta
Přes Váš Portal-Login můžete kdykoliv monitorovat stav Vašeho konta, na Váš Email dále obdržíte výše uvedenou automatickou zprávu o dosažení přednastaveného stavu konta pro vyslání zprávy. Tato opatření by Vám měla umožnit včas obnovit kontingent. Pokud dojde k jeho překročení (záporný stav na kontu) vyhrazuje si poskytovatel služby právo odpojit uživatele od eCADFEM , nedojde-li včas k jeho obnovení.
Následně obdržíte od poskytovatele služby eCADFEM fakturu na úhradu částky, o kterou bylo konto přečerpáno.

Portál www.eCADFEM.com Vám umožňuje
-    Monitorování aktuálního stavu Vašeho konta
-    Sledování probíhajícího sezení
-    Možnost včasného navýšení konta
-    Rozšíření a změny přístupu k programům

eCADFEM a školení

Pro dobré a rychlé zvládnutí programu doporučujeme absolvovat alespoň úvodní školení k programům ANSYS Workbench Mechanical /viz. naše stránky https://www.svsfem.cz/podpora-a-skoleni
Další možností je domluvit se s námi na školení, orientované na problematiku zákazníka, které Vám připravíme jako návod na přímé řešení Vaší problematiky výpočtů.

Hardware pro programy ANSYS
Pokud potřebujete poradit s výběrem počítače pro ANSYS, rádi Vám poradíme. Obecně platná doporučení najdete na stránkách ANSYS Inc.
www.svsfem.cz/hardware
Pro nákup počítačů pro ANSYS poskytují velké partnerské firmy  ANSYS Inc. slevy, máte-li zájem rádi Vám vybavíme nabídku na dodávku počítače, vhodného pro Vaše aplikace.

Doplnění Vašeho kreditu
Doplnění Vašeho kreditu rádi vybavíme na základě objednávky s uvedením požadované částky navýšení kontingentu, zaslané na naši firmu. Pokud dojde k navýšení kreditu v době platnosti Maintenance o částku alespoň ve výši základního kreditu (3000,- EUR) posouvá se automaticky platnost Maintenance Vaší licence o 12 měsíců ode dne navýšení kontingentu.