Back to top

SVSFEM ANSYS Users’ Group Meeting and Conference

Každoročně pořádaná odborná konference je tradičně místem setkávání uživatelů numerických simulací z celé šíře průmyslu, vědy, výzkumu a univerzitních pracovišť z České republiky a Slovenska. Jak počtem účastníků, tak i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší FEA konference v nových státech Evropské unie.

Program konference, organizované společností SVS FEM s.r.o. jako ANSYS Channel partnerem pro Českou republiku a Slovensko, je připravován ve spolupráci s mateřskou společností ANSYS Inc. a partnerskou CADFEM GmbH., zástupcem ANSYS Inc. pro Německo.

Oborově orientované sekce uživatelských přednášek nabízejí možnost získat inspiraci z obdobně orientovaných pracovišť a najít kontakty na obdobně zaměřené výpočtáře a pracoviště. Nedílnou součástí konference jsou paralelně probíhající workshopy a speciálně orientované semináře a konzultační meetingy.

Aktuální ročník

Nyní se můžete těšit na další

26th SVSFEM ANSYS Users’ Group Meeting and Conference 2018,

která se koná

6.-8. června 2018, Atrium Hotel (Nový Smokovec, Slovenská republika).

Veškeré informace a podrobnosti o konferenci získáte na speciální webové adrese http://aum.svsfem.cz.

Minulé ročníky

Informace a fotografie z minulých ročníků naleznete zde. Seznam všech Sborníků konference je k dispozici na této stránce.